Instalace plotu 

Instalace, údržba pro hliníkové ploty Alupass


Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za nákup našeho produktu. Doufáme, že Vám bude dlouho a dobře sloužit. Před použitím si prosím přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro pozdější potřebu. Dodržujte bezpečnostní pokyny.


Účel použití:

Produkt je určen pro obehnání a vytvoření soukromí v nekomerční sféře. Není určen pro komerční používání. Neodborné zásahy do produktu, jiný způsob používání, např. v podnikatelské sféře, bude brán jako porušení účelu použití, které může mít za následek poškození produktu nebo snížení bezpečnosti.


Instalační návod na montáž hliníkových plotů ALUPASS


1. Úvod

Hliníkové ploty ALUPASS jsou moderní, estetické a odolné řešení pro vaše oplocení. Díky své konstrukci a materiálu jsou tyto ploty odolné proti povětrnostním vlivům a nevyžadují žádnou údržbu. Tento instalační návod vám pomůže krok za krokem s montáží Vašeho nového plotu.


2. Příprava materiálu

- Hliníkové sloupky (výška dle Vašeho výběru)

- Hliníkové plotové panely (šířka dle Vašeho výběru)

- Patky pro upevnění sloupků (pokud se nekotví přímo do země)

- Kotvení (šrouby, hmoždinky) pro upevnění patek

- Betonová směs (pokud kotvíte sloupky do země)


3. Nástroje

- Vodováha

- Kladivo

- Vrtačka s příslušným vrtákem pro šrouby/hmoždinky

- Klíč na utahování šroubů

- Lopata či zemní vrták (pokud kotvíte sloupky do země)


4. Postup montáže

Krok 1: Vyznačení a příprava terénu

- Vyznačte si na zemi pozice sloupků podle šířky plotových panelů a rozestupu mezi sloupky.

- Ujistěte se, že linie plotu je rovná a vodorovná.

- Pokud kotvíte sloupky do země, vykopejte jámy pro sloupky o hloubce cca 40-50 cm.


Krok 2: Montáž patek (pokud se používají)

- Připevněte patky k zemi pomocí vrtačky, vrtáku a kotvení (šroubů a hmoždinek).

- Použijte vodováhu, aby byly patky v rovině a ve stejné výšce.


Krok 3: Montáž sloupků

- Postavte sloupky na patky nebo do vykopaných jamek.

- Proveďte kontrolu rovnosti a výškové úrovně pomocí vodováhy.

- Pokud kotvíte sloupky do země, naplňte jámy betonovou směsí. Nechte beton zatvrdnout dle doporučení výrobce.


Krok 4: Montáž plotových panelů

- Zasuňte plotové panely do drážek sloupků. Ujistěte se, že jsou pevně a vodorovně uchyceny.

- Pokud je třeba, upravte šířku panelů pomocí pilky nebo brusky.


Krok 5: Upevnění patek sloupků (pokud se používají)

- Připevněte sloupky patek pomocí šroubů a klíče na utahování.

Varianta na podezdívku 

Plotové pole do sloupků 


Krok 6: Finální kontrola

  • Zkontrolujte celkovou stabilitu plotu a ujistěte se, že jsou všechny části pevně spojeny.


Péče a údržba:

- k čištění nepoužívejte olej, mořidlo ani barvu

- barevné odchylky povrchu v běžném rozmezí způsobené vlivem materiálu nebo výroby, nejsou důvod k reklamaci

- doporučujeme očistit výkaly od ptáků a spadané listí, mohou způsobit trvalé skvrny

- V případě znečištění hliníkových povrchů, použijte jemný mycí prostředek na bázi octu a teplou vodu. Nepoužívat čistící prostředky s rozpouštědlem nebo vápnem (mohlo by to způsobit odbarvení lakovaného hliníku)

Žádná položka